„M” Obsługa koła i naprawa opon motocyklowych

Szkolenie obejmuje prezentację technologii wykonania napraw ogumienia, a także ćwiczenia praktyczne z tego zakresu.
W trakcie kursu poruszane są następujące zagadnienia:

  • budowa opony motocyklowej,
  • zasady weryfikacji opon,
  • naprawy przebić gwoździowych,
  • montaż opon i wyważanie kół motocyklowych.

Kurs trwa 1 dzień (6 godzin) zajęć praktyczno-teoretycznych.
Ćwiczenia prowadzone są w 8-12 osobowych grupach.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, odzież roboczą, a także obiad.
Kurs kończy się egzaminem i wręczeniem dyplomów potwierdzających zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności.

Koszt kursu wynosi 150 PLN netto.