Projekty

mpg

Promocja marki NEOTEC na rynkach międzynarodowych celem umocnienia pozycji w branży motoryzacyjnej

fe

PROJEKT REALIZOWANY

Firma TIP-TOPOL realizuje projekt pt. „Promocja marki NEOTEC na rynkach międzynarodowych celem umocnienia pozycji w branży motoryzacyjnej” w ramach  Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Firma bierze udział w Programie promocji branży części samochodowych i lotniczych.

Przedmiotem promocji będą różnego typu resory (miechy) pneumatyczne sprzedawane są pod marką własną NEOTEC.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. udział w charakterze wystawcy w sześciu imprezach targowych
  1. MIMS Automechanika (Moskwa 2017 i 2019),
  2. Automechanika Shaghai (Szanghaj 2018),
  3. AAPEX ( Las Vegas 2019,
  4. Automec (Sao Paulo 2019),
  5. Automechanika (Frankfurt 2018);
 2. zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne w związku z udziałem w charakterze wystawcy w targach odbywających w Szanghaju;
 3. zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne w związku z udziałem w charakterze wystawcy w targach odbywających w Szanghaju;
 4. zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynaradawiania przedsiębiorcy w związku z udziałem w charakterze wystawcy w targach odbywających w Szanghaju;
 5. indywidulana misja gospodarcza w Rosji przy okazji wizyty targowej w charakterze zwiedzającego podczas targów Comtrans 2017 (Moskwa).

Celem realizacji projektu jest pozyskanie nowych klientów i umocnienie relacji z obecnymi kontrahentami oraz rozszerzenie działalności na nowych rynkach zbytu. Firma planuje umocnienie pozycji na rynku europejskim oraz wyjście na rynki pozaeuropejskie. W efekcie spodziewane jest odnotowanie wzrostu sprzedaży resorów pneumatycznych na rynkach międzynarodowych w kolejnych latach.
Wartość projektu: 953 304.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 434 700.00 PLN

------------------------------------------------------------------------------------------------

Znacząca zmiana procesu produkcyjnego miechów pneumatycznych w firmie TIP-TOPOL dla wzmocnienia konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

efrr

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Firma TIP-TOPOL w lata 2016-2017 zrealizowała projekt pt. „Znacząca zmiana procesu produkcyjnego miechów pneumatycznych w firmie TIP-TOPOL dla wzmocnienia konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu firma zrealizowała następujące działania:

 1. budowa dwóch hal produkcyjno-magazynowych,
 2. zakup środków trwałych:
  1. wyposażenie produkcyjne i magazynowe,
  2. sprzęt laboratoryjny i badawczy,
 3. zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:

 • wzrost zatrudnienia,
 • wprowadzenie innowacji procesowych,
 • wprowadzenie innowacji produktowych,
 • wprowadzenie innowacji nietechnologicznych – w tym innowacja organizacyjna i marketingowa.

Wartość projektu: 21 197 983.14 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 820 147.90 PLN